modern konst

Modern konst

Modern konst

Ur de olika konstformerna dadaism, kubism, expressionism och futurism tog den moderna konsten sin början. Föregångarna till denna konstform var dock romantiken, realismen och impressionismen. Under åren som gick utvecklades konsten och fler och fler abstrakta inslag så som symboler trädde in i den konst som skapades vid denna tid. En stor del av den…